Een gloednieuwe composteringsinstallatie beveiligen tegen brand

OPLOSSING VAN MAES SECURITY

Op de site wordt het huishoudelijk afval van 147.000 gezinnen ingezameld en omgezet in hoogwaardig VLACO-compost.

Onze studie toonde aan dat er specifieke risico’s waren om rekening mee te houden, dat de compostering in afzonderlijke tunnels een bepalende factor was en dat de vocht- en zuurtegraad van de omgeving een rol speelden.

25 vlamdetectoren, waterdichte brandmeldknoppen en optische rookdetectors zorgen voor een snelle detectie van brand. We plaatsten twee brandcentrales ( kantoorgebouw / composteringsruimte) in één netwerk. Behalve kostenefficiënt is dit vooral gebruiksvriendelijk:  de exacte locatie van een eventuele brandmelding in de composteringsruimtes is onmiddellijk zichtbaar op de display van het kantoor. Een koppeling met de alarminstallatie alarmeert ogenblikkelijk de meldkamer zodat contactpersonen, ordediensten en/of hulpdiensten snel ter plaatse zijn.