Een veerman voor drie overzetplaatsen. Hoe optimaliseer je die werking?

OPLOSSING VAN MAES SECURITY 

In de winter heeft de veerman een vaste ligplaats. We voorzien de drie vlotsteigers (op verschillende plaatsen) elk van een drukknop voor passagiers die een overzet willen. Die knop knippert als de aanvraag ontvangen wordt.

De veerman krijgt in z’n veerbot een signaal van de vlotsteiger in kwestie en kan op het afgesproken uur de passagiers naar de andere oever brengen zonder tijd te verliezen.